Karta debetowa

Karta VISA Business

Karta VISA Buisness z mikroprocesorem to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunków bieżących Biznes. To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karta VISA wydawana w naszym Banku umożliwia:

 • płatności bezgotówkowe za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;
 • wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa;
 • wypłatę gotówki w jednostkach banków, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa;
 • płatności bez obecności karty, dokonywane w Internecie za pomocą kodu CVV2.
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
 • zmianę numeru PIN w bankomatach Banków Spółdzielczych oraz świadczących taką usługę.
 • dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.


Używając karty VISA, możesz czuć się bezpiecznie. Wszystkie Karty VISA wydawane przez nasz Bank są ubezpieczone od utraty gotówki po wypłacie w bankomacie w wyniku rabunku, napadu oraz kradzieży.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie w Centrum Kart (tel. 86 215 50 50 - czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście w dowolnej jednostce banku, która wydała kartę lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W chwili obecnej nasi Klienci mają do dyspozycji ponad 4500 bankomatów bezprowizyjnych należących do:

 • Banków Spółdzielczych
 • Banku BGŻ S.A.
 • sieci Planet

Pełny wykaz bankomatów bezprowizyjnych

Zobacz również

Projekt i wykonanie Net Partners