Konto bankowe

Rachunek Rolniczy Agro

Prowadzimy rachunki bieżące rolnicze dla osób posiadających gospodarstwo rolnicze lub ziemię.
Rachunek bieżący pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jak również do gromadzenia środków pieniężnych.

 • 0 zł - założenie
 • 0 zł - wypłaty z bankomatów zrzeszonych
 • 0 zł - wpłaty na rachunku
 • 0,3% - wypłaty z rachunku
 • 0 zł - za Bankowość Internetową
 • 0 zł - za wydanie karty VISA Business Rolnicza
 • 0 zł - za przelew wewnętrzny
 • 1,5 zł - za przelew do innego Banku w Bankowości Internetowej
 • 3,5 zł - za przelew do innego Banku w kasie Banku
 • 2 zł - za obsługę karty VISA Business
 • 6 zł - prowadzenie rachunku Agro

Otwierając rachunek Rolniczy Agro uzyskujecie Państwo możliwość:

 • swobodnego dysponowania środkami,
 • realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • korzystania z systemu rozliczeń ELIXIR,
 • uzyskania kredytu obrotowego,
 • korzystania z karty VISA Business Rolnicza,
 • Bankowość Internetowa,
 • korzystanie z usługi SMS,
 • korzystanie z polecenia zapłaty,
 • korzystania ze zleceń stałych,

Wymagane do założenia rachunku bieżącego rolniczego:

 • NIP z Urzędu Skarbowego
 • Nakaz płatniczy podatku rolnego lub akt notarialny

Rozliczenia zagraniczne

Pragniemy zaproponować Państwu również współpracę w obrocie międzynarodowym. Zapraszamy do korzystania z naszych produktów, dzięki którym kontakt ze światem jest szybki, tani i bezpieczny.

By dokonać przelew zagraniczny należy posiadać:

 • dane beneficjenta (odbiorcy): nazwa firmy lub imie i nazwisko, adres, telefon,
 • dane banku beneficjenta: nazwa banku, adres banku,
 •  nr konta odbiorcy w standardzie IBAN,
 •  kod SWIFT / BIC banku beneficjenta.


By otrzymać przelew z zagranicy należy podać nadawcy:

 1.  Bank:
  Bank Spółdzielczy Księżpol
  kod SWIFT: POLUPLPR
 2. Beneficent:
  nr konta IBAN (PL + 26 cyfrowy numer konta)
  dane adresowe beneficjenta

 

Zobacz również

Projekt i wykonanie Net Partners