Konta bankowe

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO przeznaczony jest dla osób fizycznych. Konto łączy zalety obsługi rachunku bankowego przez Internet z tradycyjną obsługą w placówce, dzięki czemu daje Ci swobodę decyzji dotyczących użytkowania konta.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Bezpieczne, nowoczesne jak i tradycyjne formy usług

 • nowoczesna bankowość internetowa oraz mobilna,
 • możliwość otwarcia i prowadzenia rachunku oszczędnościowego,
 • możliwość otwarcia i prowadzenia rachunku walutowego,
 • przelewy wewnętrzne i zewnętrzne realizowane przez bankowość internetową oraz w kasie banku,
 • wydanie i użytkowanie karty płatniczej wraz z ubezpieczeniem oraz funkcjonalnością zbliżeniową,
 • możliwość nadania przelewu natychmiastowego,
 • możliwość uruchomienia płatności smartfonem poprzez aplikację Planet Mobile
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku czy kredytu gotówkowego,
 • dostęp do platformy wniosków 500+ oraz 300+,
 • możliwość korzystania z biometrii w bankomatach,
 • dostęp do platformy zakupowej Planet Plus.

Zobacz również

Projekt i wykonanie Net Partners