Nagrody Naszego Banku


Lider Bankowości Spółdzielczej

Bank Spółdzielczy w Księżpolu otrzymał tytuł Lidera Bankowości Spółdzielczej w Grupie BPS za rok 2016.

Owa Statuetka jest wyróżnieniem, za dynamiczny i bezpieczny rozwój banku oraz formowanie dopasowanej i nowoczesnej oferty produktowej.

Zwycięzcy zostali wyłonieni w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane sprawozdawcze Banków Spółdzielczych za 2016 rok. O pozycji Banku w ostatecznej klasyfikacji decydowała suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.

Bank Przyjazny Dla Przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw zorganizowały kolejną, XVI edycję konkursu ""Bank Przyjazny Dla Przedsiębiorców"".

Celem konkursu było nagrodzenie banków, które w mijającym roku oferowały zestaw produktów i usługi w możliwie najbardziej dopasowany do bieżących potrzeb oraz specyfikacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Zbudowaliśmy wizerunek wiarygodnej, bezpiecznej i przyjaznej instytucji w pełni zintegrowanej ze społecznością lokalną.
Banki Spółdzielcze są najlepiej oceniane przez drobne i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, Warto zauważyć że to właśnie Banki Spółdzielcze wspierają i obsługują sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
Kapituła XVI edycji konkursu przyznała dla Banu Spółdzielczego w Księżpolu dziewiąty raz z rzedu Godło Promocyjne wraz z 7 Złotymi Gwiazdami
Otrzymana nagroda jest dla nas szczególnie cenna, gdyż zostaliśmy Laureatem tej prestiżowej nagrody wsród startujących w konkursie Banków Spółdzielczych oraz małych banków lokalnych w Polsce.

Tytuł "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców" ma naszym zdaniem szczególną wymowę w kontekście aktualnej sytuacji na rynku finansowym w Polsce. Staramy się nie ograniczać działalności kredytowej firmom, ani nie zaostrzamy zasad kredytowania. Wysokie kapitały własne, brak jakichkolwiek powiązań własnościowych z kapitałem zagranicznym czyni Nasz Bank pewnym i stabilnym partnerem w biznesie.

Uzyskane 9 raz z rzędu Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest znakomitym potwierdzeniem trafności i prawdziwości naszego hasła reklamowego

"Zaufaj najbliższym - Z nami zawsze bezpiecznie!".

Szczególnie ciepło pragniemy podziękować Klientom wytypowanym do badań ankietowych za poświęcenie czasu na wypełnienie konkursowej ankiety oceniającej.
Dziękujemy wszystkim Klientom za zaufanie jakim obdarzyli nasz Bank korzystając z oferowanych przez nas usług.

Bank Spółdzielczy roku 2012

Z przyjemnością informujemy, że nasz Bank został Laureatem Godła : Bank Spółdzielczy Roku 2012. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu zostały wybrane instytucje, które charakteryzuje m.in. szeroki wachlarz przejrzystych produktów i usług finansowych, uczciwość względem Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wysoce wykwalifikowany personel. Bank Spółdzielczy Roku 2012 to przede wszystkim bank bezpieczny, godny zaufania i polecenia.

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej jest wyrazem uznania dla wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanych produktów, należycie wykwalifikowanego personelu, wyjątkowej kadry zarządzającej jak również zaufania jakim obdarzają nas Klienci.

Bank Spółdzielczy w Księżpolu to Bank nastawiony na rozwój, dla którego priorytetem jest nieustanne poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla Klienta. To instytucja wspierająca progres lokalnej przedsiębiorczości.

Bank Orłem Agrobiznesu

Kapituła nagrody "Orzeł Agrobiznesu" na podstawie przedstawionej rekomendacji samorządu lokalnego, analizy przedstawionych danych, opinii zewnętrznych, zawartości strony internetowej oraz oceny pozycji banku w środowisku lokalnym: przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Księżpolu nagrodę Orła AGrobiznesu.

Ogólnopolski Ranking Banków Spółdzielczych

Bank Spółdzielczy w Księżpolu otrzymał I miejsce w ogólnokrajowym rankingu "Najlepszy Bank Spółdzielczy" w grupie bilansowej do 50 mln w IX edycji konkursu za rok 2010 prowadzonego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Bank Spółdzielczy w Księżpolu otrzymał I miejsce w "Rankinku Polskich Banków Spółdzielczych" w grupie bilansowej do 25 mln w V edycji konkursu za rok 2004 prowadzonego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy w Księżpolu otrzymał II miejsce w kategorii "Najefektywniejsze Banki" w Krajowym Rankingu "Wyrózniające się banki spółdzielcze" edycji za rok 2010. Owe wyróżnienie potwierdza iż, nasz Bank posiada nowoczesne produkty bankowe starannie przygotowane dla potrzeb klientów Banku.Innowacyjny Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy w Księżpolu otrzymał I miejsce w konkursie "Innowacyjny Bank Spółdzielczy" województwa lubelskiego w edycji za rok 2009. Owe wyróżnienie potwierdza iż, nasz Bank posiada nowoczesne produkty bankowe starannie przygotowane dla potrzeb klientów Banku.