Karta VISA Business

Karta VISA Buisness z mikroprocesorem to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunków bieżących Biznes. To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karta VISA wydawana w naszym Banku umożliwa:
Używając karty VISA, możesz czuć się bezpiecznie. Wszystkie Karty VISA wydawane przez nasz Bank są ubezpieczone od utraty gotówki po wypłacie w bankomacie w wyniku rabunku, napadu oraz kradzieży.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt: W chwili obecnej nasi Klienci mają do dyspozycji ponad 4500 bankomatów bezprowizyjnych należących do: Pełny wykaz bankomatów bezprowizyjnych

powrót do strony głównej