Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO przeznaczony jest dla osób fizycznych. Konto łączy zalety obsługi rachunku bankowego przez Internet z tradycyjną obsługą w placówce, dzięki czemu daje Ci swobodę decyzji dotyczących użytkowania konta.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).


   Bezpieczne, nowoczesne jak i tradycyjne formy usług:

   Oferujemy paletę kont dopasowanych do potrzeb:
powrót do strony głównej