Towarzystwo Fundyszy Inwestycyjnych


Fundusze inwestycyjne w ofercie Banku Spółdzielczego w Księżpolu:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPS TFI) jest częścią Grupy BPS, która tworzy największe w Polsce zrzeszenie Banków Spółdzielczych. Od 2010 roku BPS TFI prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce.
Zapraszamy Państwa do korzystania z Funduszy Inwestycyjnych. Szczegóły w placówce Banku oraz w portalu BPS TFI