Rachunek Rolniczy Agro

Prowadzimy rachunki bieżące rolnicze dla osób posiadających gospodarstwo rolnicze lub ziemię.
Rachunek bieżący pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jak również do gromadzenia środków pieniężnych.

Wymagane do założenia rachunku bieżącego rolniczego:
- NIP z Urzędu Skarbowego
- Nakaz płatniczy podatku rolnego lub akt notarialny

Rozliczenia zagraniczne

Pragniemy zaproponować Państwu również współpracę w obrocie międzynarodowym. Zapraszamy do korzystania z naszych produktów, dzięki którym kontakt ze światem jest szybki, tani i bezpieczny.

By dokonać przelew zagraniczny należy posiadać:
- dane beneficjenta (odbiorcy): nazwa firmy lub imie i nazwisko, adres, telefon,
- dane banku beneficjenta: nazwa banku, adres banku,
- nr konta odbiorcy w standardzie IBAN,
- kod SWIFT / BIC banku beneficjenta.

By otrzymać przelew z zagranicy należy podać nadawcy:

1. Bank:
      - Bank Spoldzielczy Ksiezpol
      - kod SWIFT: POLUPLPR


2. Beneficent:
      - nr konta IBAN (PL + 26 cyfrowy numer konta)
      - dane adresowe beneficjenta

powrót do strony głównej